Door op 'Accepteer' te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en ons te helpen bij onze marketinginspanningen.
legal

Privacybeleid & gebruiksvoorwaarden

Toelichting

In deze privacybeleid en gebruikvoorwaarden wordt verstaan onder (i) ‘wij’:

ASBIMOTION BV

Maatschappelijke zetel te Sint-Annaplein 8, 2360 Oud-Turnhout,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0783.545.214,
e-mail: info@asbimotion.be,
website: www.asbimotion.be.

Afgeleiden en (ii) ‘u’: iedere natuurlijke persoon die gebruik maakt van onze website en/of ons online platform. Deze privacy- en cookieverklaring is eveneens online beschikbaar op onze website.

Inleiding

Deze verklaring beschrijft hoe Wij omgaan met persoonsgegevens en cookies gerelateerd aan het gebruik van onze website en diensten. Wij hechten groot belang aan de bescherming van de privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens. Deze verklaring is bedoeld om u inzicht te geven in de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens en het gebruik van cookies.

Definities en Verantwoordelijkheden

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als gebruiker van onze website heeft u bepaalde rechten en verplichtingen met betrekking tot de informatie die u ons verschaft.

Bescherming van Persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. We volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), evenals de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en andere relevante wetgeving die de verwerking van persoonsgegevens regelt. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

Verwerking van Persoonsgegevens

1. Verzameling van Gegevens

We verzamelen persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en andere gegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Deze gegevens kunnen verzameld worden wanneer u onze website gebruikt, diensten aanvraagt, of op andere wijzen interactie heeft met ons.

2. Doeleinden van Verwerking

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden:

 • Klantenbeheer: voor de administratie van klantaccounts en de uitvoering van contracten.
 • Facturatie: voor het verwerken van transacties en uitsturen van facturen.
 • Communicatie: om u op de hoogte te houden van onze diensten en aanbiedingen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Verbetering van Diensten: om onze website en diensten te optimaliseren op basis van feedback en gebruiksgegevens.
3. Ontvangers van Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met geselecteerde derde partijen die ons assisteren bij onze bedrijfsvoering en dienstverlening, waaronder:

 • IT-dienstverleners en cloudserviceproviders.
 • Marketing- en communicatiepartners.
 • Wettelijke en financiële adviseurs.
 • Overheids- en regelgevende instanties, indien vereist door de wet.
4. Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor ze verzameld zijn, conform de wettelijke bewaartermijnen.

Uw Rechten

Als betrokkene heeft u diverse rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u verzamelen:

 • Recht op inzage en kopie van de gegevens.
 • Recht op rectificatie indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht op gegevenswissing (recht om 'vergeten te worden').
 • Recht op beperking van de verwerking.
 • Recht op bezwaar tegen de verwerking.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Voor verdere informatie over deze rechten en de wijze waarop u deze kunt uitoefenen, kunt u contact opnemen met Asbimotion via de contactgegevens die aan het einde van deze verklaring worden verstrekt. Voor klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel: 02/274.48.00, e-mail: contact@apd-gba.be, website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Cookies

1. Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst en informatie verzamelen over uw bezoek aan onze website.

2. Gebruik van Cookies

Wij gebruiken cookies voor:

 • Het verbeteren van de functionaliteit van onze website.
 • Analyseren van het websitegebruik om onze diensten te optimaliseren.
 • Marketingdoeleinden, afhankelijk van uw voorkeuren.
3. Beheer van Cookies

U kunt uw browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren of te verwijderen. Echter, sommige functies van de website kunnen hierdoor beperkt functioneren.

Wijzigingen en Contact

Deze privacy- en cookieverklaring kan periodiek worden aangepast. Wij adviseren u deze regelmatig te raadplegen. Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de vermelde contactgegevens.

Disclaimer en Juridische Mededelingen

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de voorwaarden zoals beschreven in deze verklaring. Deze voorwaarden zijn exclusief onderworpen aan het Belgisch recht en eventuele geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor externe links of inhoud die niet direct door ons worden beheer.

Vraag nu je gratis
offerte aan

Offerte aanvragen