Sloopopvolgingsplan

Een sloopopvolgingsplan bij afbraak.

Omdat OVAM selectief slopen aanmoedigt, stelt Asbimotion uit Oud-Turnhout, nabij de stad Turnhout, voor je een correct en overzichtelijk sloopopvolgingsplan (SOP) op in regio Antwerpen en Limburg. Dat sloopopvolgingsplan is verplicht en kan je toevoegen aan je omgevingsvergunning (verplicht volgens richtlijnen VLAREM). Verder kunnen we, indien gewenst, het rapport ook indienen bij Tracimat zodanig dat je puin gestort kan worden als zijnde “puin met een laagmilieurisicoprofiel”.

De uitbreiding van het verplicht sloopopvolgingsplan voor asbest

Het sloopopvolgingsplan werd ook uitgebreid met een traceersysteem. Dat is te lezen in de aanpassing ‘Vlarema 8’. Voor elk project waarvoor een verplicht sloopopvolgingsplan voor asbest in de omgevingsvergunning moet zitten, zal dat ook het geval zijn voor grote sloopwerken vanaf juli 2022. Dat is in overeenstemming met het tariefschema van sloopbeheerorganisatie Tracimat volgens het te slopen volume. Er is ook een controlebezoek, een verslag tijdens de afbraak en een eindverslag nodig voor de sloopwerken. Dat brengt extra administratief werk met zich mee en de werkzaamheden zullen strikter gecontroleerd worden. Daarmee wordt dus best rekening gehouden bij een offerteaanvraag.

werkman

MEER VAN ONZE DIENSTEN ZIEN?

HEEFT U NOG
EEN VRAAG?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Het doel van het plan voor asbest

De OVAM stimuleert het selectief slopen en verplicht daarvoor een sloopopvolgingsplan voor asbest bij bepaalde sloop-,ontmantelings- en renovatiewerken waarvoor een omgevingsvergunning vereist is. Het uiteindelijk doel van dergelijk rapport is het in kaart brengen van de afvalstromen die vrijkomen bij bovenstaande werkzaamheden. Algemeen geldt dat het verplicht sloopopvolgingsplan voor asbest de selectieve inzameling van het sloopmateriaal bevestigt. Verder attesteert het de traceerbaarheid van de herkomst tot aan de verwerking van de afvalstoffen. Als asbestconsultant helpen we je graag bij het opstellen van dit plan.

Verplichtingen die OVAM oplegt bij het sloopopvolgingsplan 

Het sloopopvolgingsplan voor asbest dient opgesteld te worden voor alle sloop- ,ontmantelings- en renovatiewerken waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, mits één van onderstaande zaken van toepassing is:

  • Niet-residentiële gebouwen waarvan het bouwvolume groter is dan 1.000 m³.
  • Residentiële gebouwen waarvan het bouwvolume groter is dan 5.000 m³.
  • Infrastructuurwerken met een volume groter dan 250 m³.

Deze verplichting geldt voor aanvragen van een omgevingsvergunning ingediend vanaf 5 juni 2018. Wij geven je graag het gepaste advies rond asbest en deze werken.

werkman

MEER VAN ONZE DIENSTEN ZIEN?

BENIEUWD WAT WIJ VOOR U
KUNNEN BETEKENEN?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Tracimat

Eens het sloopopvolgingsplan voor asbest opgesteld is, kan men als zijnde bouwheer nog steeds beslissen het rapport te laten indienen bij een erkend sloopbeheersysteem (beter gekend als Tracimat). Als het sloopopvolgingsplan voor asbest goedgekeurd wordt door Tracimat en het gebouw in een volgend stadium selectief gesloopt werd, kan het puin aangeboden worden bij de breker als zijnde puin met een laag milieurisicoprofiel. Daardoor daalt de kost per ton. Algemeen geldt dat het bij grote sloopwerken een interessant gegeven is (kosten-baten) een beroep te doen op Tracimat.

Schakel onze organisatie in!

Heb je vragen over het sloopopvolgingsplan voor asbest, dat verplicht wordt vanuit OVAM? Neem dan contact op met ons. Je kan ons bereiken via het contactformulier of via het nummer 0496 72 60 93. Ook als je meer wil weten over het verplicht asbestattest kan je ons contacteren via bovenstaande contactgegevens.

Asbimotion