Project opgvolging
van A-Z

Hier worden de plannen (moesten ze aanwezig zijn) geanalyseerd. 

Indien Asbimotion de project opvolging of het beheer van het totaal project in handen mag nemen, zal er eerst gegeken worden naar erkende verwijderaars welke de verwijdering gaan uitvoeren. Vervolgens vragen wij vrijblijvende offertes aan voor jouw asbestverwijderings project. Hierbij zal er een totaal kostenraming opgemaakt worden. Na goedkeuring van klant, zullen wij de volledige begeleiding doen tussen klant en asbestverwijderaar.
Zo zullen wij letten op:

  • Zijn de werken aangemeld bij FOD WASO
  • Werd er voor de werken een duidelijke werkplan opgemaakt
  • Worden de werkzaamheden veilig en correct uitgevoerd 
    (controle aan de hand van een plaats bezoek tijdens de verwijdering)
  • Eindcontrole bij oplevering van de werken
  • Werdt het afval correct afgevoerd en verwerkt

Na oplevering van de werkzaamheden zullen wij de nodige opvolging doen voor het bekomen van de juiste attesten

Het voeren van een vooronderzoek

Hier worden de plannen (moesten ze aanwezig zijn) geanalyseerd. Tevens wordt er gekeken naar voorgaande al dan niet aanwezige asbestinventarissen. Indien er nog geen asbestinventaris aanwezig is zal deze opgemaakt worden na de inspectie ter plaatse.

werkman

MEER VAN ONZE DIENSTEN ZIEN?

HEEFT U NOG
EEN VRAAG?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Inspectie ter plaatse

Bij deze stap zal onze deskundige de werkzaamheden op locatie gaan bekijken en inspecteren. Indien er nog geen asbestinventaris aanwezig is, zal onze deskundige de nodige staalnames hiervoor nemen.
Vervolgens zal hij met deze informatie aan de slag gaan voor de verdere uitvoering.

Samenbundeling van de waarneming

Na de verschillende waarnemingen, verkregen door het plaatsbezoek, is het noodzakelijk deze op een overzichtelijke wijze samen te bundelen tot een geheel. Hierbij zal ook de asbestinventaris mee opgenomen worden in het algemeen rapport.

Onafhankelijk advies

Na de samenbundeling van de waarnemingen. zullen we aanbevelingen doen over het al dan niet saneren van het asbest in uw woning. Tevens zullen we voor u de geschikte saneerder zoeken die voldoet aan de eisen om deze sanering tot een goed einde te brengen. Ook zullen we hierbij een kostenraming voor de verwijdering in kaart brengen.

BENIEUWD WAT WIJ VOOR U
KUNNEN BETEKENEN?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Asbimotion