Asbestinventaris
opstellen

Ons doel bij het opstellen of opmaken van een asbestinventaris

De missie van Asbimotion uit Oud-Turnhout, nabij Turnhout is eenvoudig: een asbestinventaris opstellen of opmaken met als doel om alle risicovolle, asbesthoudende materialen in onze leefomgeving in kaart te brengen. Indirect resulteert asbestinventarisatie in regio Turnhout en Antwerpen in een bijdrage tot het versneld asbestafbouwbeleid. Het doel van dat beleid is om Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig te maken.

Een asbestinventaris opstellen met de juiste knowhow

Door de aanwezige vaktechnische kennis binnen het Asbimotion-team, weten we de diverse asbesthoudende materialen in je gebouwen in regio Antwerpen en Turnhout, gaande van wooneenheden tot bedrijfsruimtes op een efficiënte, correcte manier te inventariseren. Tevens baseert heel onze dienst zich op kwaliteit en veiligheid bij het opstellen of opmaken van een asbestinventaris. Het aspect veiligheid vindt zijn oorsprong bij de inspecties in regio Turnhout en Antwerpen, waar de veiligheid voor de klant en de deskundige omtrent asbestinventarisatie in kwestie hoog in het vaandel gedragen wordt. Verder komt het aspect kwaliteit naar voren in de algehele bedrijfsvoering. Met andere woorden, wij zijn jouw ideale partner bij de opmaak van een asbestinventaris in regio Antwerpen en Turnhout.

werkman

MEER VAN ONZE DIENSTEN ZIEN?

HEEFT U NOG
EEN VRAAG?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Wat u moet weten over een asbestinventaris opstellen of opmaken

Het hoofddoel van het inventariseren van asbest in regio Antwerpen is de asbesthoudende materialen op te lijsten en de representatieve blootstellingsrisico’s te evalueren. Voor de opmaak van een asbestinventaris in regio Antwerpen en Turnhout, wordt het gebouw in kwestie visueel geïnspecteerd door een deskundige asbestinventarisatie van Asbimotion. Tijdens deze asbestinventarisatie in regio Turnhout en Antwerpen staat de veiligheid van de klant en de medewerker steeds voorop. Verder zal men gedurende de asbestinventarisatie in regio Antwerpen en Turnhout stalen nemen als men asbestverdachte materialen aantreft. Uiteraard wordt daarbij steeds rekening gehouden met de nodige veiligheidsmaatregelen. De analyse van die monsters gebeurt door Eurofins Sanitas Testing, een erkend labo door de FOD WASO.

Waarom is asbest inventariseren in regio Antwerpen belangrijk?

Het welzijn van werknemers is vandaag de dag een zeer belangrijk gegeven. Daarom is een asbestinventaris opstellen of opmaken wettelijk verplicht (K.B. 16 maart 2006) bij een werkgever-werknemerssituatie. Met andere woorden heeft de opmaak van een asbestinventaris in regio Antwerpen als doel de werknemers te beschermen tegen de risico’s van de blootstelling aan asbest. Aangezien het gebouw nog in gebruik is, zal de deskundige asbestinventarisatie niet destructief te werk gaan bij de asbestinventarisatie en staalafname in regio Turnhout en Antwerpen.

werkman

BENIEUWD NAAR ONZE ANDERE DIENSTEN?

De opmaak van een asbestinventaris in een woning in regio Antwerpen

Wij kunnen ook een asbestinventaris opstellen of opmaken voor privéwoningen. Deze asbestinventarisatie in regio Antwerpen en Turnhout gebeurt aan de hand van een visuele inspectie met mogelijke staalafnames, uitgevoerd door een deskundige asbestinventarisatie. Die persoon in kwestie heeft een zeer goed inzicht in de bouwmethoden die destijds toegepast werden. Dat is een zeer belangrijk gegeven om tijdens het opstellen of opmaken van een asbestinventaris inzicht te krijgen in diverse verborgen asbesttoepassingen, aanwezig in je wooneenheid. Door deze deskundigheid kunnen de verscheidene asbestbronnen op een overzichtelijk wijze weergegeven worden in het uiteindelijke rapport. Het inventariseren van asbest in je woning in regio Antwerpen en het opstellen of opmaken van een asbestinventaris wordt dus op een deskundige manier uitgevoerd.

Een asbestinventaris opstellen of opmaken: wat is het?

Aanwezige asbest inventariseren in regio Antwerpen
Als we aan asbestinventarisatie doen in regio Turnhout en Antwerpen, dat maakt een deskundige een oplijsting van de aanwezige asbesthoudende materialen in een gebouw of een werkzone. De opmaak van de asbestinventaris gebeurt na een inspectie of asbestinventarisatie van de materialen en gebouwonderdelen in regio Antwerpen en Turnhout die mogelijk asbest bevatten. Voor elk materiaal of gebouwonderdeel waar asbest in zit, geeft de deskundige asbestinventarisatie advies om het asbest veilig te beheren of te verwijderen.

Twee soorten asbestinventarissen opstellen of opmaken
Er zijn twee soorten asbestinventarissen: een destructieve en een niet-destructieve asbestinventaris.

Het opstellen of opmaken van een destructieve asbestinventaris gebeurt voor er onderhouds- of renovatiewerken worden uitgevoerd in een gebouw of voor het gesloopt wordt. Een deskundige asbestinventarisatie beschrijft alle asbesthoudende materialen die in het gebouw aanwezig zijn:

  • rechtstreeks waarneembare materialen;
  • ingesloten materialen die tijdens de werken of het slopen bloot komen te liggen.

Dankzij de opmaak van een destructieve asbestinventaris voor gebouwen in regio Antwerpen, kunnen asbesthoudende materialen veilig en selectief weggenomen worden voor de andere werken beginnen. Daarnaast komen werknemers niet ongewenst in aanraking met het asbest en komt het niet in het sloopafval terecht én dat allemaal door het opstellen of opmaken van een destructieve asbestinventaris. Elk sloopopvolgingsplan (vroeger: sloopinventaris) moet een destructieve asbestinventaris bevatten.

Bij het opstellen of opmaken van een niet-destructieve asbestinventaris worden enkel de rechtstreeks waarneembare asbestbronnen die een risico kunnen vormen bij het dagelijkse gebruik van het gebouw beschreven. Tijdens de asbestinventarisatie in regio Turnhout en Antwerpen worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen of opmaken van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel. Toch zijn ook voor een niet-destructieve inventaris soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. Voor de staalafname bij het inventariseren van asbest in regio Antwerpen moet dan een stukje van het materiaal verwijderd worden.

De opmaak van een asbestinventaris in regio Antwerpen: hoe verloopt het?

Het opstellen of opmaken van een asbestinventaris gebeurt altijd na een inspectie. Zo’n asbestinventarisatie in regio Turnhout en Antwerpen verloopt als volgt:

  • Op voorhand wordt alle technische informatie verzameld over de plannen, de opbouw en de historiek van het gebouw.
  • Een deskundige asbestinventarisatie inspecteert ter plaatse het volledige gebouw(deel).

Het inventariseren van asbest en asbesthoudende materialen in regio Antwerpen gebeurt op basis van voorkennis, expertise, observaties, staalafnames en laboanalyses. Na de verschillende waarnemingen, verkregen door de visuele inspectie, is het noodzakelijk deze op een overzichtelijke wijze samen te bundelen tot een geheel. Daarbij zullen ook de laboresultaten van de genomen monsters geconverteerd worden naar het algemeen rapport. Het rapport wordt ter beschikking gesteld en bestaat uit een opsomming van asbesthoudende materialen en een risicoanalyse met bijhorend beheerprogramma.

werkman

NIET GEVONDEN WAT U ZOCHT?

BENIEUWD WAT WIJ VOOR U
KUNNEN BETEKENEN?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Contacteer ons voor meer info

Wil je een asbestinventaris laten opstellen of opmaken door onze medewerkers? Of zit je met vragen over asbestinventarisatie in regio Turnhout en Antwerpen? Neem dan contact op met ons team via het e-mailadres info@asbimotion.be of via het nummer 0496 72 60 93.

werkman

CONTACTEER ONS VOOR MEER INFO

Asbimotion